Brookline Bancorp, Inc. (BRKL)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 373 533 338 518 351 461 369 157 333 677
Aktywa razem w tys. USD 9 185 840 8 602 620 8 942 420 7 856 850 7 392 800
Rotacja aktywów razem 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $373 533K ÷ $9 185 840K
= 0,04


Analiza porównawcza

2022