Bank of Hawaii Corp. (BOH)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 10 294 10 391 10 481 10 565 10 643
Kapitał własny w tys. USD 1 317 000 1 611 610 1 374 510 1 286 830 1 268 200
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $10 294K ÷ ($10 294K + $1 317 000K)
= 0,01


Analiza porównawcza

2022