Bank of Hawaii Corp. (BOH)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 10 294 10 391 10 481 10 565 10 643
Aktywa razem w tys. USD 23 606 900 22 784 900 20 603 700 18 095 500 17 144 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $10 294K ÷ $23 606 900K
= 0,00


Analiza porównawcza

2022