Bank of Hawaii Corp. (BOH)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 8 434 070 9 443 620 7 601 980 6 029 000 5 750 360
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 21 785 000 20 863 500 19 111 300 16 532 400 15 725 200
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,39 0,45 0,40 0,36 0,37

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $8 434 070K) ÷ $21 785 000K
= 0,39


Analiza porównawcza

2022