Bank of Hawaii Corp. (BOH)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 22 325 900 21 799 800 19 666 900 17 275 600 16 486 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 21 785 000 20 863 500 19 111 300 16 532 400 15 725 200
Wskaźnik płynności bieżącej 1,02 1,04 1,03 1,04 1,05

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $22 325 900K ÷ $21 785 000K
= 1,02


Analiza porównawcza

2022