Bank of Hawaii Corp. (BOH)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 761 018 698 069 730 833 770 735 719 096
Aktywa razem w tys. USD 23 606 900 22 784 900 20 603 700 18 095 500 17 144 000
Rotacja aktywów razem 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $761 018K ÷ $23 606 900K
= 0,03


Analiza porównawcza

2022