Blackrock Inc. (BLK)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 7 151 000 6 471 000 6 163 000 6 930 000 9 072 000 7 157 000 6 199 000 6 081 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 5 571 000 5 106 000 7 302 000 7 615 000 5 568 000 7 101 000 7 595 000 7 145 000
Należności w tys. USD 3 264 000 3 361 000 3 471 000 3 801 000 3 789 000 4 015 000 3 790 000 3 825 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 63 397 000 60 287 000 71 280 000 84 991 000 97 655 000 114 606 000 122 984 000 120 399 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,25 0,25 0,24 0,22 0,19 0,16 0,14 0,14

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($7 151 000K + $5 571 000K + $3 264 000K) ÷ $63 397 000K
= 0,25


Analiza porównawcza

2022/Q4