Blackrock Inc. (BLK)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 9 072 000 8 509 000 4 698 000 6 302 000 6 894 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 5 568 000 5 838 000 4 546 000 4 476 000 2 602 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 97 655 000 124 697 000 121 534 000 114 220 000 177 810 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,15 0,12 0,08 0,09 0,05

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($9 072 000K + $5 568 000K) ÷ $97 655 000K
= 0,15


Analiza porównawcza

2021