Blackrock Inc. (BLK)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 7 151 000 9 072 000 8 509 000 4 698 000 6 302 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 5 571 000 5 568 000 5 838 000 4 546 000 4 476 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 63 397 000 97 655 000 124 697 000 121 534 000 114 220 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,20 0,15 0,12 0,08 0,09

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($7 151 000K + $5 571 000K) ÷ $63 397 000K
= 0,20


Analiza porównawcza

2022