Blackrock Inc. (BLK)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 76 082 000 111 987 000 139 207 000 130 864 000 124 561 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 63 397 000 97 655 000 124 697 000 121 534 000 114 220 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,20 1,15 1,12 1,08 1,09

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $76 082 000K ÷ $63 397 000K
= 1,20


Analiza porównawcza

2022