Blackrock Inc. (BLK)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 111 987 000 139 207 000 130 864 000 124 561 000 186 522 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 97 655 000 124 697 000 121 534 000 114 220 000 177 810 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,15 1,12 1,08 1,09 1,05

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $111 987 000K ÷ $97 655 000K
= 1,15


Analiza porównawcza

2021