Blackrock Inc. (BLK)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 17 873 000 19 374 000 16 205 000 14 539 000 14 198 000
Property, plant and equipment w tys. USD 1 031 000 762 000 681 000 715 000 643 000
Rotacja aktywów trwałych 17,34 25,43 23,80 20,33 22,08

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $17 873 000K ÷ $1 031 000K
= 17,34


Analiza porównawcza

2022