Blackrock Inc. (BLK)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 19 374 000 16 205 000 14 539 000 14 198 000 12 491 000
Aktywa razem w tys. USD 152 648 000 176 982 000 168 622 000 159 573 000 220 217 000
Rotacja aktywów razem 0,13 0,09 0,09 0,09 0,06

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $19 374 000K ÷ $152 648 000K
= 0,13


Analiza porównawcza

2021