Saul Centers, Inc. (BFS)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 222 900 1 143 860 1 150 910 1 091 190 1 021 850
Kapitał własny w tys. USD 400 484 405 049 364 325 374 981 355 912
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,75 0,74 0,76 0,74 0,74

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $1 222 900K ÷ ($1 222 900K + $400 484K)
= 0,75


Analiza porównawcza

2022