Saul Centers, Inc. (BFS)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 222 900 1 143 860 1 150 910 1 091 190 1 021 850
Aktywa razem w tys. USD 1 833 300 1 746 760 1 645 570 1 618 340 1 527 490
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,67 0,65 0,70 0,67 0,67

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 222 900K ÷ $1 833 300K
= 0,67


Analiza porównawcza

2022