Saul Centers, Inc. (BFS)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 109 977 107 073 96 557 106 466 107 593
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 222 900 1 143 860 1 150 910 1 091 190 1 021 850
Kapitał własny w tys. USD 400 484 405 049 364 325 374 981 355 912
Zwrot z kapitału całkowitego 6,77% 6,91% 6,37% 7,26% 7,81%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $109 977K ÷ ($1 222 900K + $400 484K)
= 6,77%


Analiza porównawcza

2022