Saul Centers, Inc. (BFS)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 39 000 37 195 29 188 36 253 35 964
Kapitał własny w tys. USD 400 484 405 049 364 325 374 981 355 912
ROE 9,74% 9,18% 8,01% 9,67% 10,10%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $39 000K ÷ $400 484K
= 9,74%


Analiza porównawcza

2022