Saul Centers, Inc. (BFS)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 109 977 107 073 96 557 106 466 107 321
Aktywa razem w tys. USD 1 833 300 1 746 760 1 645 570 1 618 340 1 527 490
Operacyjny ROA 6,00% 6,13% 5,87% 6,58% 7,03%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $109 977K ÷ $1 833 300K
= 6,00%


Analiza porównawcza

2022