Saul Centers, Inc. (BFS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 13 279 14 594 26 856 13 905 14 578
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 5 643 5 363 5 175
Należności w tys. USD 56 323 58 659 64 917 52 311 53 876
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 88 600 72 418 67 125 83 796 80 423
Wskaźnik płynności szybkiej 0,79 1,01 1,45 0,85 0,92

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($13 279K + $0K + $56 323K) ÷ $88 600K
= 0,79


Analiza porównawcza

2022