Saul Centers, Inc. (BFS)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 69 602 73 253 97 416 71 579 73 629
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 88 600 72 418 67 125 83 796 80 423
Wskaźnik płynności bieżącej 0,79 1,01 1,45 0,85 0,92

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $69 602K ÷ $88 600K
= 0,79


Analiza porównawcza

2022