Saul Centers, Inc. (BFS)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 245 860 239 225 225 207 231 525 227 904
Property, plant and equipment w tys. USD 1 719 660 1 634 010 1 517 090 1 518 120 1 422 650
Rotacja aktywów trwałych 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $245 860K ÷ $1 719 660K
= 0,14


Analiza porównawcza

2022