Saul Centers, Inc. (BFS)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 245 860 239 225 225 207 231 525 227 904
Aktywa razem w tys. USD 1 833 300 1 746 760 1 645 570 1 618 340 1 527 490
Rotacja aktywów razem 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $245 860K ÷ $1 833 300K
= 0,13


Analiza porównawcza

2022