Brandywine Realty Trust (BDN)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 965 040 1 853 590 1 830 600 2 144 420 2 028 050
Aktywa razem w tys. USD 3 874 500 3 846 200 3 900 110 4 075 970 4 098 520
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,51 0,48 0,47 0,53 0,49

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 965 040K ÷ $3 874 500K
= 0,51


Analiza porównawcza

2022