Brandywine Realty Trust (BDN)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 53 368 11 868 305 117 33 871 135 955
Kapitał własny w tys. USD 1 625 630 1 690 270 1 794 140 1 677 880 1 820 250
ROE 3,28% 0,70% 17,01% 2,02% 7,47%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $53 368K ÷ $1 625 630K
= 3,28%


Analiza porównawcza

2022