Brandywine Realty Trust (BDN)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 76 693 63 553 92 241 102 488 109 030
Aktywa razem w tys. USD 3 874 500 3 846 200 3 900 110 4 075 970 4 098 520
Operacyjny ROA 1,98% 1,65% 2,37% 2,51% 2,66%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $76 693K ÷ $3 874 500K
= 1,98%


Analiza porównawcza

2022