Brandywine Realty Trust (BDN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 47 872 32 111 96 945 17 551 31 198 28 849 39 306 27 463
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 27 762 27 762 27 762 35 576 35 576 35 576 27 762 27 762
Należności w tys. USD 208 265 194 845 195 969 190 774 187 306 185 660 184 489 179 085
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 190 507 183 467 181 153 190 314 192 330 196 941 199 730 206 765
Wskaźnik płynności szybkiej 1,49 1,39 1,77 1,28 1,32 1,27 1,26 1,13

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($47 872K + $27 762K + $208 265K) ÷ $190 507K
= 1,49


Analiza porównawcza

2023/Q3