Brandywine Realty Trust (BDN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 17 551 27 463 46 344 90 499 22 842
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 35 576 27 762 39 185 39 592 0
Należności w tys. USD 190 774 179 085 168 908 190 507 181 637
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 190 314 206 765 176 084 182 446 187 621
Wskaźnik płynności szybkiej 1,28 1,13 1,44 1,76 1,09

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($17 551K + $35 576K + $190 774K) ÷ $190 314K
= 1,28


Analiza porównawcza

2022