Brandywine Realty Trust (BDN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 27 463 46 344 90 499 22 842 202 179
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 27 762 39 185 39 592 0 0
Należności w tys. USD 179 085 168 908 190 507 181 637 187 698
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 206 765 176 084 182 446 187 621 182 123
Wskaźnik płynności szybkiej 1,13 1,44 1,76 1,09 2,14

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($27 463K + $27 762K + $179 085K) ÷ $206 765K
= 1,13


Analiza porównawcza

2021