Brandywine Realty Trust (BDN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 32 111 96 945 17 551 31 198 28 849 39 306 27 463 42 484
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 27 762 27 762 35 576 35 576 35 576 27 762 27 762 27 762
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 183 467 181 153 190 314 192 330 196 941 199 730 206 765 202 690
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,33 0,69 0,28 0,35 0,33 0,34 0,27 0,35

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($32 111K + $27 762K) ÷ $183 467K
= 0,33


Analiza porównawcza

2023/Q2