Brandywine Realty Trust (BDN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 31 198 28 849 39 306 27 463 42 484 47 730 45 717 46 344
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 35 576 35 576 27 762 27 762 27 762 27 762 83 839 39 185
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 192 330 196 941 199 730 206 765 202 690 181 112 174 387 176 084
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,35 0,33 0,34 0,27 0,35 0,42 0,74 0,49

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($31 198K + $35 576K) ÷ $192 330K
= 0,35


Analiza porównawcza

2022/Q3