Brandywine Realty Trust (BDN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 243 901 234 310 254 437 320 598 204 479
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 190 314 206 765 176 084 182 446 187 621
Wskaźnik płynności bieżącej 1,28 1,13 1,44 1,76 1,09

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $243 901K ÷ $190 314K
= 1,28


Analiza porównawcza

2022