Brandywine Realty Trust (BDN)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 506 100 486 819 534 852 580 417 544 345
Property, plant and equipment w tys. USD 2 849 550 2 906 990 2 905 840 3 309 980 3 364 520
Rotacja aktywów trwałych 0,18 0,17 0,18 0,18 0,16

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $506 100K ÷ $2 849 550K
= 0,18


Analiza porównawcza

2022