Banner Corp. (BANR)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 232 971 249 974 148 017 190 676 170 717
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 1 456 430 1 690 330 1 666 260 1 594 030 1 478 600
Zwrot z kapitału całkowitego 16,00% 14,79% 8,88% 11,96% 11,55%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $232 971K ÷ ($0K + $1 456 430K)
= 16,00%


Analiza porównawcza

2022