Banner Corp. (BANR)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 208 658 215 573 113 169 161 742 152 792
Aktywa razem w tys. USD 15 833 400 16 804 900 15 031 600 12 604 000 11 871 300
Operacyjny ROA 1,32% 1,28% 0,75% 1,28% 1,29%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $208 658K ÷ $15 833 400K
= 1,32%


Analiza porównawcza

2022