Banner Corp. (BANR)

Marża zysku netto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 201 048 115 928 146 278 136 515 60 776
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 616 916 617 762 607 628 547 640 493 630
Marża zysku netto 32,59% 18,77% 24,07% 24,93% 12,31%

2021 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $201 048K ÷ $616 916K
= 32,59%


Analiza porównawcza

2021