Banner Corp. (BANR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 337 080 5 090 640 5 519 360 6 128 250 6 359 220 6 093 380 5 266 640 4 945 660
Należności w tys. USD 57 284 50 689 45 408 41 827 42 916 43 644 46 979 49 214
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 14 321 800 14 850 200 14 799 300 15 108 400 15 054 800 14 861 300 14 465 900 14 454 400
Wskaźnik płynności szybkiej 0,31 0,35 0,38 0,41 0,43 0,41 0,37 0,35

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $4 337 080K + $57 284K) ÷ $14 321 800K
= 0,31


Analiza porównawcza

2022/Q4