Banner Corp. (BANR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 5 090 640 5 519 360 6 128 250 6 359 220 6 093 380 5 266 640 4 945 660 3 935 360
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 14 850 200 14 799 300 15 108 400 15 054 800 14 861 300 14 465 900 14 454 400 13 365 400
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,34 0,37 0,41 0,42 0,41 0,36 0,34 0,29

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $5 090 640K) ÷ $14 850 200K
= 0,34


Analiza porównawcza

2022/Q3