Banner Corp. (BANR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 337 080 6 359 220 3 935 360 2 097 110 2 108 540
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 14 321 800 15 054 800 13 365 400 11 010 000 10 392 700
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,30 0,42 0,29 0,19 0,20

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $4 337 080K) ÷ $14 321 800K
= 0,30


Analiza porównawcza

2022