Banner Corp. (BANR)

Rotacja należności

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 616 916 617 762 607 628 547 640 493 630
Należności w tys. USD 42 916 46 617 37 962 38 593 31 259
Rotacja należności 14,37 13,25 16,01 14,19 15,79

2021 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $616 916K ÷ $42 916K
= 14,37


Analiza porównawcza

2021