Banner Corp. (BANR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 640 020 616 916 617 762 607 628 547 640
Property, plant and equipment w tys. USD 138 754 148 759 164 556 178 008 171 809
Rotacja aktywów trwałych 4,61 4,15 3,75 3,41 3,19

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $640 020K ÷ $138 754K
= 4,61


Analiza porównawcza

2022