Bancfirst Corp. (BANF)

ROE

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Zysk netto (ttm) w tys. USD 193 100 174 142 157 540 161 025 167 630 164 820 146 960 119 498
Kapitał własny w tys. USD 1 250 840 1 195 150 1 185 700 1 167 800 1 171 730 1 146 870 1 131 590 1 094 670
ROE 15,44% 14,57% 13,29% 13,79% 14,31% 14,37% 12,99% 10,92%

2022/Q4 obliczenia

ROE = Zysk netto (ttm) ÷ Kapitał własny
= $193 100K ÷ $1 250 840K
= 15,44%


Analiza porównawcza

2022/Q4