Bancfirst Corp. (BANF)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 193 100 167 630 99 586 134 879 125 814
Aktywa razem w tys. USD 12 387 900 9 405 610 9 212 360 8 565 760 7 574 260
ROA 1,56% 1,78% 1,08% 1,57% 1,66%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $193 100K ÷ $12 387 900K
= 1,56%


Analiza porównawcza

2022