Bancfirst Corp. (BANF)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 237 432 208 398 123 512 169 562 159 752
Aktywa razem w tys. USD 12 387 900 9 405 610 9 212 360 8 565 760 7 574 260
Operacyjny ROA 1,92% 2,22% 1,34% 1,98% 2,11%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $237 432K ÷ $12 387 900K
= 1,92%


Analiza porównawcza

2022