Bancfirst Corp. (BANF)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 967 130 5 190 610 5 416 980 2 610 280 4 622 900 4 163 100 3 545 940 2 193 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 11 149 600 11 234 800 11 340 300 8 233 880 10 081 500 9 817 450 9 402 490 8 144 470
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,45 0,46 0,48 0,32 0,46 0,42 0,38 0,27

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $4 967 130K) ÷ $11 149 600K
= 0,45


Analiza porównawcza

2022/Q3