Bancfirst Corp. (BANF)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 755 500 2 610 280 2 193 700 2 352 720 2 143 970
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 11 137 000 8 233 880 8 144 470 7 560 770 6 671 470
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,43 0,32 0,27 0,31 0,32

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $4 755 500K) ÷ $11 137 000K
= 0,43


Analiza porównawcza

2022