Bancfirst Corp. (BANF)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 11 865 400 8 924 600 8 777 360 8 182 660 7 296 990
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 11 137 000 8 233 880 8 144 470 7 560 770 6 671 470
Wskaźnik płynności bieżącej 1,07 1,08 1,08 1,08 1,09

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $11 865 400K ÷ $11 137 000K
= 1,07


Analiza porównawcza

2022