Bancfirst Corp. (BANF)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 603 567 497 053 464 336 473 886 428 403
Property, plant and equipment w tys. USD 278 088 269 047 261 677 206 275 174 362
Rotacja aktywów trwałych 2,17 1,85 1,77 2,30 2,46

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $603 567K ÷ $278 088K
= 2,17


Analiza porównawcza

2022