Bancfirst Corp. (BANF)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 497 053 464 336 473 886 428 403 366 138
Property, plant and equipment w tys. USD 269 047 261 677 206 275 174 362 134 088
Rotacja aktywów trwałych 1,85 1,77 2,30 2,46 2,73

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $497 053K ÷ $269 047K
= 1,85


Analiza porównawcza

2021