Bancfirst Corp. (BANF)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 497 053 464 336 473 886 428 403 366 138
Aktywa razem w tys. USD 9 405 610 9 212 360 8 565 760 7 574 260 7 253 160
Rotacja aktywów razem 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $497 053K ÷ $9 405 610K
= 0,05


Analiza porównawcza

2021