Bank Of America Corp. (BAC)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 30 557 000 16 473 000 25 998 000 26 696 000 16 618 000
Aktywa razem w tys. USD 3 169 500 000 2 819 630 000 2 434 080 000 2 354 510 000 2 281 230 000
ROA 0,96% 0,58% 1,07% 1,13% 0,73%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $30 557 000K ÷ $3 169 500 000K
= 0,96%


Analiza porównawcza

2021