Bank Of America Corp. (BAC)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 26 015 000 30 557 000 16 473 000 25 998 000 26 696 000
Aktywa razem w tys. USD 3 051 380 000 3 169 500 000 2 819 630 000 2 434 080 000 2 354 510 000
ROA 0,85% 0,96% 0,58% 1,07% 1,13%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $26 015 000K ÷ $3 051 380 000K
= 0,85%


Analiza porównawcza

2022