Bank Of America Corp. (BAC)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD 33 976 000 18 995 000 32 754 000 34 584 000 29 213 000
Aktywa razem w tys. USD 3 169 500 000 2 819 630 000 2 434 080 000 2 354 510 000 2 281 230 000
Operacyjny ROA 1,07% 0,67% 1,35% 1,47% 1,28%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $33 976 000K ÷ $3 169 500 000K
= 1,07%


Analiza porównawcza

2021