Bank Of America Corp. (BAC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 712 870 000 1 743 410 000 1 893 700 000 1 857 550 000 1 827 040 000 1 787 470 000 1 747 130 000 1 594 760 000
Należności w tys. USD 76 211 000 79 893 000 83 622 000 72 263 000 74 998 000 67 967 000 66 404 000 64 221 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 803 430 000 2 842 490 000 2 971 610 000 2 899 430 000 2 812 980 000 2 752 770 000 2 695 990 000 2 546 700 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,64 0,64 0,67 0,67 0,68 0,67 0,67 0,65

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $1 712 870 000K + $76 211 000K) ÷ $2 803 430 000K
= 0,64


Analiza porównawcza

2022/Q3