Bank Of America Corp. (BAC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 689 140 000 1 857 550 000 1 594 760 000 1 164 780 000 1 127 160 000
Należności w tys. USD 67 543 000 72 263 000 64 221 000 55 937 000 65 814 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 778 180 000 2 899 430 000 2 546 700 000 2 169 270 000 2 089 180 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,63 0,67 0,65 0,56 0,57

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $1 689 140 000K + $67 543 000K) ÷ $2 778 180 000K
= 0,63


Analiza porównawcza

2022