Bank Of America Corp. (BAC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 743 410 000 1 893 700 000 1 857 550 000 1 827 040 000 1 787 470 000 1 747 130 000 1 594 760 000 1 488 550 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 842 490 000 2 971 610 000 2 899 430 000 2 812 980 000 2 752 770 000 2 695 990 000 2 546 700 000 2 469 600 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,61 0,64 0,64 0,65 0,65 0,65 0,63 0,60

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $1 743 410 000K) ÷ $2 842 490 000K
= 0,61


Analiza porównawcza

2022/Q2