Bank Of America Corp. (BAC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 748 950 000 1 816 340 000 1 689 140 000 1 712 870 000 1 743 410 000 1 893 700 000 1 857 550 000 1 827 040 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 839 880 000 2 914 460 000 2 778 180 000 2 803 430 000 2 842 490 000 2 971 610 000 2 899 430 000 2 812 980 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,62 0,62 0,61 0,61 0,61 0,64 0,64 0,65

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $1 748 950 000K) ÷ $2 839 880 000K
= 0,62


Analiza porównawcza

2023/Q2