Bank Of America Corp. (BAC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 857 550 000 1 594 760 000 1 164 780 000 1 127 160 000 1 052 840 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 899 430 000 2 546 700 000 2 169 270 000 2 089 180 000 2 014 090 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,64 0,63 0,54 0,54 0,52

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $1 857 550 000K) ÷ $2 899 430 000K
= 0,64


Analiza porównawcza

2021